تلفن تماس: 09157776899


سامانه انتخاب گیاه، یک سیستم هوشمند جهت انتخاب مناسب ترین گیاهان بر اساس فاکتورهای محیطی تاثیرگذار بر حیات و رشد گیاهان می باشد. شما می توانید با کلیک بر روی هر مورد توضیحات آن را دریافت نمایید. همچنین برای دریافت نتیجه نیاز به پاسخگویی به همه ی موارد نمی باشد و می توانید هر فاکتور که لازم می بینید پاسخ دهید تا گیاهان سازگار با شرایط خود را مشاهده نمایید.

0%
پیشرفت