تلفن تماس: 09157776899


می توانید نام گیاه مورد نظر خود را جستجو کنید و یا یکی از دسته بندی های گیاهان را انتخاب کنید

پیله آ (آلمینیومی)
پیله آ (آلمینیومی) (Pilea cadierei)
ورود به کلینیک
سینگونیوم (پنجه غازی)
سینگونیوم (پنجه غازی) (Singonium podophyllum)
ورود به کلینیک
آسپلنیوم (سرخس برگ پهن)
آسپلنیوم (سرخس برگ پهن) (Asplenium nidus)
ورود به کلینیک
نخل فونیکس (نخل ققنوس)
نخل فونیکس (نخل ققنوس) (Phoenix camcariensis)
ورود به کلینیک
نخل راپیس (لیدی پالم)
نخل راپیس (لیدی پالم) (Rhapis excelsa)
ورود به کلینیک
برگ عبایی
برگ عبایی (Aspidistra eliatior)
ورود به کلینیک
آگلونما
آگلونما (A. commutatum)
ورود به کلینیک
نرترا
نرترا (Nertera granadensis)
ورود به کلینیک
دراسنا بلالی
دراسنا بلالی (Dracaena fragrans)
ورود به کلینیک
فیکوس خزنده
فیکوس خزنده (ficus repens )
ورود به کلینیک
سرخس دو پایه (سرخس پنجه ای)
سرخس دو پایه (سرخس پنجه ای) (Pteris Cretica)
ورود به کلینیک
کروتون (گرچک هندی)
کروتون (گرچک هندی) (Croton variegatum)
ورود به کلینیک
دیفن باخیا ابلق
دیفن باخیا ابلق (Dieffenbachia Amoena)
ورود به کلینیک
گوش فیل
گوش فیل ( Alocasia Amazonica)
ورود به کلینیک
نخل بادبزنی
نخل بادبزنی (Chamaerops humilis)
ورود به کلینیک
فیکوس برگ ویلونی
فیکوس برگ ویلونی (Ficus pandurata)
ورود به کلینیک
پوتوس
پوتوس (Epipremnum aureum)
ورود به کلینیک
آلوکاسیا فریدک
آلوکاسیا فریدک (Elephant Ear)
ورود به کلینیک
کوردیلین
کوردیلین (C. terminalis )
ورود به کلینیک
کالادیوم (بال فرشته)
کالادیوم (بال فرشته) (Caladium hortulanum)
ورود به کلینیک
پتوس قلبی
پتوس قلبی (Philodendron scandens)
ورود به کلینیک
نخل کنتیا (نخل بهشتی)
نخل کنتیا (نخل بهشتی) (Howea forsteriana)
ورود به کلینیک
بامبو نواری(لاکی بامبو)
بامبو نواری(لاکی بامبو) (dracaena Braunii)
ورود به کلینیک
دراسنا پرچمی قرمز
دراسنا پرچمی قرمز (Dracaena marginata)
ورود به کلینیک
پرسیاوشان
پرسیاوشان (Adiantum Raddianum)
ورود به کلینیک
درخت پول
درخت پول (Pachira Aquatica)
ورود به کلینیک
نخل شامادورا
نخل شامادورا (Chamaedorea elegans)
ورود به کلینیک
مارانتا
مارانتا (Maranta Makoyana)
ورود به کلینیک
کالاتیا اورانتا
کالاتیا اورانتا (Calathea Ornata)
ورود به کلینیک
نخل ققنوس
نخل ققنوس (Phoenix roebelenii)
ورود به کلینیک
سرخس پا خرگوشی
سرخس پا خرگوشی (Davallia Fejeensis)
ورود به کلینیک
کالاتیا لانسیفولیا(گیاه مار زنگی)
کالاتیا لانسیفولیا(گیاه مار زنگی) (Calathea Lancifolia )
ورود به کلینیک
کالاتیا رزپیکتا
کالاتیا رزپیکتا (Calathea Roseopicta)
ورود به کلینیک
فیکوس الاستیکا
فیکوس الاستیکا (Ficus elastica)
ورود به کلینیک
سیکاس رولوتا
سیکاس رولوتا (Cycas Revoluta)
ورود به کلینیک
نخل کنتیا
نخل کنتیا (Howea belmoreana)
ورود به کلینیک
دراسنا رفلکسا
دراسنا رفلکسا (Dracaena Reflexa)
ورود به کلینیک
گندمی
گندمی (Chlorophytum comosum vittatum )
ورود به کلینیک
فیلودندرون برگ انجیری
فیلودندرون برگ انجیری (Monstera Deliciosa )
ورود به کلینیک
شفلرا
شفلرا (. Heptapleurum Arboricolum)
ورود به کلینیک
ونوس مگس خوار
ونوس مگس خوار (Dionaea Muscipula)
ورود به کلینیک
زبرینا
زبرینا (Tradescantia Zebrina)
ورود به کلینیک
فیکوس بنجامین
فیکوس بنجامین (Ficus Benjamina)
ورود به کلینیک
آفلاندرا(گورخری)
آفلاندرا(گورخری) (Aphelandra squarrosa)
ورود به کلینیک
کالاتیا گورخری(مارانتا گورخری)
کالاتیا گورخری(مارانتا گورخری) (Calathea zebrina)
ورود به کلینیک
زامیفولیا
زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia)
ورود به کلینیک
لوبیای مبارک
لوبیای مبارک (Peperomia ferreyrae)
ورود به کلینیک
پپرومیا روتوندیفولیا
پپرومیا روتوندیفولیا (Peperomia rotundifolia)
ورود به کلینیک
پپرومیا ساندرسی
پپرومیا ساندرسی (P. sandersii)
ورود به کلینیک
آرالیا
آرالیا (Aralia japonica)
ورود به کلینیک
آناناس
آناناس (Ananas comosus)
ورود به کلینیک
  اسپارمانیا
اسپارمانیا (Sparmannia africana)
ورود به کلینیک
هل
هل (Elettaria caroamomum)
ورود به کلینیک
بگونیا ببری
بگونیا ببری (Begonia tiger)
ورود به کلینیک